Vanliga frågor

 Q.   Hur fungerar det?

 

A.   Efter våran första kontakt kommer vi ut till er och ser vad det är som ska göras. Utifrån vad som efterfrågas ger vi er en uppskattning på kostnaderna. Vi kan även kostnadsfritt ge kunden en offert om man så önskar. Efter det så bestämmer vi tillsammans när arbetet ska göras.

 

Q.   Vem kan utnyttja RUT-avdraget?

 

A.   För att kunna nyttja RUT-avdraget krävs att du har en beskattningsbar inkomst. Varje år har du rätt till upp till 50000 kr i skattereduktion för husarbete. Är ni två i familjen som arbetar och har inkomst av tjänst kan ni dra av upp till 100000 kr/år.

Vi skickar in alla papper som behövs direkt till Skatteverket så du behöver inte göra något extra för att få avdraget, fakturan du får är redan minskad med motsvarande belopp. Du måste dock själv hålla ordning på att du är berättigad till avdraget. Har du inte rätt till RUT-avdrag fakturerar vi fullt timpris.

 

Q.   Hur lång tid tar det att beskära ett fruktträd?

 

A.   Hur lång tid det tar att beskära ett fruktträd beror på flera saker, främst hur stort det är! Ett litet träd tar inte så lång tid att beskära, ett stort träd tar av naturliga skäl längre tid. En uppskattning som visat sig stämma i de flesta fall är ca. 2 timmar per träd.

 

 

Q.   När ska man beskära fruktträd?

 

A.   Om fruktträden fick bestämma skulle de nog aldrig vilja beskäras, all beskärning medför skador och risker för skadeangrepp. Under sensommaren är trädens skyddsmekanismer aktiva och träden hinner påbörja läkningsprocesserna innan det blir vinter. Det anses vara skonsammast och minskar risken för skadeangrepp. Unga träd som ska uppbyggnadsbeskäras eller äldre träd som ska vitaliseras kan man beskära under vårvintern (innan saven stiger) för att de ska ha en hel växtsäsong på sig att växa till. Sommarmånaderna juli, augusti och september (oktober-november) är bäst för mogna träd, vårvintern för unga träd (under tio år gamla).

 

 

Q.   Vad betyder JAS?

 

A.   JAS är en förkortning för juli, augusti och september. Det syftar på den bästa tiden att beskära fruktträd.

Här i Skåne kan man dock utvidga begreppet till JASON= juli, aug, sep, okt, nov (om det är en gynnsam höst)

 

 

Q.   Fäller ni träd?

 

A.   Ja, men vi kommer först ut och ser om och hur det är möjligt.


 

Q.   Sköter ni ansökningarna om RUT- avdrag?

 

A.  Ja. För RUT-avdrag behöver vi ditt personnummer. RUT-avdraget är 50 % av arbetskostnaden och är

50000:- för alla. Tänk på att rot- och rutavdraget räknas ihop och det aldrig kan överstiga 50 000 kronor per person och år.

 

Q.   Vad får man göra med RUT-avdrag?

 

A.   Gräsklippning, Krattning, Ogräsrensning, Trädgårdsstädning, Mossbekämpning, Klippning av häckar, buskar och rosor, Vattning och Gödning, Höstgrävning av land och Omgrävning av kompost.

Beskärning, Fällning och Borttagande av träd och buskar. Röjning av Sly, Flistuggning, Stubbfräsning och Vedkapning. Kompostering och ihopsamling av Trädgårdsavfall inför bortforsling. Återställande av mark efter att Träd och Buskar tagits bort.

 

Q.   Måste man vara hemma när ni kommer för att arbeta?

 

A.   Nej! Vi försöker dock alltid att ta kontakt med kunden innan vi kommer så att vi kan förhöra oss om det finns några särskilda önskemål.

 

Q.   Vad ingår i grundavgiften?

 

A.   Grundavgift tillkommer vid varje arbetstillfälle med 100:- på fakturan.

I de paketlösningar som vi erbjuder så ingår grundavgiften.

I grundavgiften ingår besök/framkörning samt administrativa kostnader, redskaps- och maskinslitage, drivmedelskostnad samt normalt förekommande förbrukningsartiklar för skötselarbet. Om kunden önskar särskilda förbrukningsartiklar så ingår dessa ej. Grundavgiften är enligt skatteverkets definition ej avdragsgill som Husarbete.