Allmänna försäljningsvillkor Företag

JL Garden är ett företag som bedriver trädgårdstjänster. Vi sköter din trädgård utifrån de krav som dina växter har. Att sköta en trädgård kräver kunskap! JL Garden innehar branschens yrkesbevis, TCYK, i Skötsel och Förvaltning, Beskärning och Trädvård, Växtkännedom, Ritningsläsning, Avvägning och Utsättning, samt Reparation/montering av lekredskap och träarbeten. Företaget genomsyras av ett stort miljötänk vilket betyder att man försöker använda de miljövänligaste alternativen utan att för den skull göra avkall på kvalitén.

att, bort, iväg, undan, kan, vill, av, när, ska, man, ta, ner, upp, fram, altan, altaner, altanen, anlägg, anlägga, anlägger, anläggning, apel, beskär, beskära, beskäras, beskärning, beskärnings, beskärningen, bespruta, besprutning, besprutningen, billig, billiga, billigt, billigare, billigast, billigaste, blad, bladen, bladens, bladet, bladets, blomma, blommans, blommat, blommor, blommorna, blommornas, bra, bränna, buske, busken, buskens, buskar, buskarna, buskarnas, bäst, bästa, damm, dammen, dammens, ekologisk, ekologiskt, ekologiska, ekonomisk, ekonomiskt, ekonomiska, flis, flisa, flisning, fruktträd, fruktträden, fräsa, fräsning, fälla, fällas, fällt, fäller, fällning, gräs, gräset, gräsets, gräsmatta, gräsmattan, gräsmattans, gräsmattor, gräsmattorna, gräsmattornas, gräsfrö, gräsfrön, gräsfröna, gräsfröer, gräsfröerna, gräsklipp, gräsklippning, gräsklippare, gräsklipparen, gräsklipparens, gödsla, gödslar, gödslas, gödsling, göda, gödas, gödning, halt, halka, halkar, hem, hemma, hemträdgård, hemträdgården, hemträdgårdens, hemträdgårdar, hemträdgårdarna, hemträdgårdarnas, hjälp, hjälpa, häck, häcken, häckens, häckar, häckarnas, häckklipp häckklippning, häckklippnings, hägg, häggen, högtryck, högtryckstvätt, högtryckstvätta, högtryckstvättning, jord, jorden, jordfräs, jordfräsning, justera, justering, kapa, kapar, kapas, kapat, kapning, klippa, klippas, klipps, klipper, klippning, kompost, komposter, komposterna, kompostera, kratta, krattar, krattning, krattningen, körsbär, körsbärsträd, körsbärsträden, lagerhägg, lagerhäggen, liguster, ligustern, ligusterhäck, lufta, luftas, luftat, luftning, luftningen, lägga, löv, löva, löven, lövens, lövsugning, lövsug, lövsuga, lövsugare, lövsugaren, lövblås, lövblåsa, lövblåsning, lövblåsare, lövblåsare, marksten, markstenar, markstenarna, miljö, miljön, miljöer, miljövänlig, miljövänliga, miljövänligast, miljövänligaste, ogräs, ogräset, ogräsen, ogräsets, ogräsbränning, plantera, planterat, planterats, planterar, plantering, planteringar, plattor, plattorna, plommonträd, plommonträden, prisvärt, prisvärd, prydnadsapel, puts, putsa, putsning, päronträd, päronträden, rabatt, rabatten, rabattens, rabatter, rabatterna, rabatternas, rengör, rengöra, rengöring, ros, rosen, rosor, rosorna, rosornas, rosors, rosens, rotskott, rotskotten, rulla, rulle, rullar, rullgräs, salt, salta, saltar, saltning, service, servicen, skotta, skottar, skottas, skottning, snö, snön, sköta, sköter, skötsel, skötseln, snabb, snabbt, snabba, snabbast, spirea, spirean, spireahäck, spireahäcken, spruta, sprutat, sprutning, sprutningen, sprutningens, stamskott, stamskotten, stenläggning, stenläggningen, stubbe, stubbar, stubbarna, stubbfräsning, stubbfräsa, stubbfräsare, städa, städat, städas, städats, städar, städning, städningen, syren, syrenen, syrén, syrénen, tcyk, transport, transporten, transportera, transporterar, trimma, trimmas, trimmat, trimmats, trimmning, trimningen, trimmar, trädbeskärning, träd, träden, trädens, trädet, trädets, trädgård, trädgårds, trädgårdar, trädgårdarna, trädgårdarnas, trädgården, trädgårdens, trädgårdsskötsel, trädgårdstjänst, trädgårdstjänster, trädgårdstjänsten, trädgårdstjänsterna, trädgårdsservice, trädgårdsservicen, utbildad, utbildade, utbildats, utemöbler, utemöblerna, uteplats, uteplatsen, vattna, vattnat, vattnas, vattnats, vattning, vattningen, vertikalskär, vertikalskära, vertikalskäras, vertikalskärare, vertikalskärning, yta, ytans, ytor, ytorna, ytornas, äppelträd, äppelträden, ättika, österlen, skåne, skånsk, tomelilla, ystad, sjöbo, simrishamn, simris, simrislund, sövestad, lunnarp, hoby, tommarp, svarte, nybrostrand, köpingebro, glemmingebro, hammenhög, gärsnäs,

 

Allmänna försäljningsvillkor och information Företag


Garanti på utfört arbete

Vi garanterar att arbeten utförs på ett professionellt sätt. Vi

använder gärna produkter ur vårt eget sortiment.

När vi använder dessa produkter kan vi lämna

resultatgaranti. Vid användning av andra produkter lämnas

ingen resultatgaranti.


Förbrukningsartiklar / Materialförsäljning

I de fall förbrukningsartiklar som t.ex. gödsel, matjord eller gräsfrö

önskas av kunden debiteras dessa i enlighet med vid var tid

gällande produktprissättning.

Produktpriser lämnas av JL Garden på förfrågan från kund.


Fakturering, moms och FA-skattebevis

Uppdrag samlingsfaktureras en gång per månad i efterskott och

med betalningsvillkor 20 dagar netto.

Moms tillkommer på samtliga priser i denna prislista.

Ev frågor om faktura skall ställas till JL Garden.

Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag f n +9% samt påminnelseavgift med f n 48 kr.

JL Garden är godkänd för F-skatt.


Kundens kreditvärdighet

Vi förbehåller oss rätten att ta kreditupplysning.

Förskottsbetalning kan komma att krävas beroende på utfall av

kreditupplysning.


Priser och dess varaktighet

Denna prislista gäller tillsvidare. Vid var tid gällande prislista finns

tillgänglig på www.jlgarden.se.


Debiteringsgrundande tid

I de fall tjänster debiteras med tid som enhet påbörjas debitering

när personal anländer till uppdragsadressen och avslutas

när personal lämnar adressen. Förberedelser och

efterarbeten som avlastning, lastning etc. som personal

utför på uppdragsadressen är således debiteringsgrundande.

Vid uppdrag som sker på annat ställe än på kundens adress, t.ex.

inköp på kunds begäran eller transport av avfall till avfallsstation,

sker debitering med tid motsvarande tiden för uppdragets

utförande inkl restid.


Avbokning/Ombokning/Uppsägning vid skötselabonnemang

Planerat besök kan, t.o.m vardagen före planerat besök,

ombokas till annan tidpunkt.

Vid avbokning inom abonnemangsperiod eller om ett ombokat

besök ej önskas inom 14 dagar debiteras 50% av beräknad

debitering för arbetstid som om arbetet hade utförts.

Vid utebliven avbokning, eller om avbokning sker senare än

vardagen före planerat besök, debiteras 100% av beräknad

debitering för arbetstid som om arbetet hade utförts.

Vid skötselabonnemang som ej har fast slutdatum tillämpar vi 30

dagars ömsesidig uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen

av uppsägande part.


Avbokning/Ombokning/Uppsägning vid tillsvidareabonnemang

Planerat besök kan, t.o.m vardagen före planerat besök, avbokas eller

ombokas till annan tidpunkt.

Vid avbokning senare än vardagen före planerat besök, eller om

uppdrag ej kan utföras av anledning som ej är hänförlig till

omständighet som JL Garden skäligen kunnat påverka, debiteras

50% av beräknad debitering för arbetstid som om arbetet hade utförts.

Vid tillsvidareabonnemang tillämpar vi 90 dagars ömsesidig

uppsägningstid. Uppsägning skall ske skriftligen av uppsägande part.

Vid säsongsavtal löper abonnemanget under den säsong som avtalas

med automatisk förnyelse 2 månader före den nya säsongen inleds om

abonnemanget då ej sagts upp av kunden. Påminnelse om förnyelse

lämnas av JL Garden senast 1 månad före den automatiska

förnyelsen.


Avbokning/Ombokning av engångsuppdrag

Avtalade engångsuppdrag där JL Garden avsatt mindre än 3

timmars arbetstid kan ombokas eller avbokas t.o.m tredje vardagen

före planerat utförande. Avbokning/ombokning där JL Garden avsatt

3 timmar eller mer skall ske senast 7 vardagar före utförandet.

För sent avbokade/ombokade engångsuppdrag debiteras med 50%

av beräknad debitering för arbetstid som om arbetet hade utförts.


Objekts tillgänglighet

Priser förutsätter att objekt där arbete ska utföras är tillgängliga för

JL Garden på ett sådant sätt att arbetet kan utföras med lämpliga

redskap och i övrigt utan försvårande omständigheter.


Debitering för produkter vid avbokade uppdrag

Om kunden avbokar ett uppdrag där JL Garden har beställt

produkter/material specifikt åt kunden är kunden skyldig att betala för

dessa om avbeställning hos JL Gardens leverantör ej är möjlig.


Reklamationer och Ansvarsbegränsning

Reklamation på utfört arbete görs i första hand till JL Garden som är ansvarig för utförandet av tjänsterna i denna prislista.

JL Gardens ansvar omfattar ej skador som uppkommer på, eller

anspråk som görs av kund eller tredje man, förorsakade av ev brister i

erbjuden tjänst.

Eventuellt skadeståndanspråk som ställs på JL Garden kan aldrig

överstiga det belopp som debiterats kund för aktuellt tjänst vid det

besökstillfälle som skadeståndsanspråk avser.


Tolkningsföreträde

Vid särskilda och skriftliga överenskommelser gjorda mellan JL Garden och kund skall överenskommelse med kund anses ha

företrädelse gentemot denna Prislista och allmänna villkor.


JL Garden

trädgårdstjänster